ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನ ಮಹತ್ವವೇನು?


ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಸತಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅವನ / ಅವಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳು / ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೇನು?

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 300 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 700 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೇನು?

ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಲ್ ಒಂದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು:

 1. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್
 2. ಇಕ್ವಿಫಾಕ್ಸ್
 3. ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್
 4. ಸಿಆರ್ಐಎಫ್ ಹೈಮಾರ್ಕ್

ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ರಚಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್

ವ್ಯಾಪಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್, (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ), ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಂಪೊಂದು 2000 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಿಬಿಲ್ (ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಅನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದರೇನು?

ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ: ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 700+: 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಲಗಾರನು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 750 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 79% ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 600 ಮತ್ತು 700 ರ ನಡುವೆ: ಸಾಲದಾತರು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಲಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 300-600: ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 1-5: ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. -1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು?

ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸಹಿತ:

 • ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಳಕೆ
 • ಸಾಲದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30% -35% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ), ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಯತಾಂಕಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ / ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ

ಸಾಲಗಾರನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಲಗಾರನು ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆಯಲು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ: 550 ರೂ (ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ: 800 ರೂ (ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರದಿಗಳು) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ: 1,200 ರೂ (ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರದಿಗಳು)

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?

 • ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಸಿಬಿಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.cibil.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
 • ಮೂಲ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಡುವೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 • ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ.
 • ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.

ಸಿಬಿಲ್ ವರದಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಾಗಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿಬಿಲ್ ಒಂದು ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒದಗಿಸಿದ ಅದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ.

ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್

ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ 750 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ವಸತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ 5.80% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು 750 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: 2021 ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಒಂಬತ್ತು ump ಹೆಗಳು

ಯಾವುದೇ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು (ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ , ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ target = "_ blank" rel = "noopener noreferrer"> ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ. "ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಪೈಸಾಬಜಾರ್.ಕಾಂನ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಬಿನಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲ ಎರವಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ, ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1. ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಒಟ್ಟು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬೇಗನೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ತರುವಾಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

3. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲಿನ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ (ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಪಾತ). ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯು ಸಾಲಗಾರನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅನುಪಾತ, ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ 20,000 ರೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ 50,000 ರೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆ 40%. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು?

4. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ

ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಾತರಿಗಾರನಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿರುಪದ್ರವ ವಿನಂತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ:

 1. ಸ್ನೇಹಿತನು ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

5. ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿದೆ

ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು," ಬಿನಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ. "ಈ ದೋಷಗಳು ಒಬ್ಬರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆ. ಅಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬ್ಯೂರೋಗಳಿಗೆ, "ಅವರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

6. ನಾನು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅಳೆಯಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು, ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯೂರೋ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಾಲ ನಿಷೇಧದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ, ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

7. ನಾನು ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆತುರಪಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಾತೆ, ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಹಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯೋಗ್ಯತೆ.

8. ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

9. ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ

ಇಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಒಂಬತ್ತು ump ಹೆಗಳು

ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು

ವಿಷಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2018: ಗೃಹ ಸಾಲದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒದಗಿಸುವ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು – ಸಿಬಿಲ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್, ಇಕ್ವಿಫಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಫ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್. 750 ಮತ್ತು 900 ರ ನಡುವಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಕೋರ್ 675 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

“ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ”ಎಂದು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮೂಲದ ವಕೀಲ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ತಕ್ಷಣದ ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನದು ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಳಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೋ id ೀಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋ id ೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಸಾಲ-ಹಸಿದವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸಾಲಗಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಳಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಲಹೆಗಳು ಸ್ಕೋರ್

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಅಪರಾಧದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, 15-20 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ವಿರುದ್ಧ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ-ಹಸಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿವೆ "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸುಧಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಸಿವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, 2 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸುಧಾರ್ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರದು.


FAQ ಗಳು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೇನು?

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 300 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗೆ.

ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೇನು?

700 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?

ಸಿಬಿಲ್, ಇಕ್ವಿಫಾಕ್ಸ್, ಸಿಆರ್ಐಎಫ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?

ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಎಂದರೇನು?

ಸಿಬಿಲ್ ಎಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments