ഒന്നിലധികം വീടുകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷം; നിങ്ങള്‍ക്ക് ഹോം ലോണും നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും


പേരില്‍ ഒന്നിലധികം വീടുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നികുതിയെ ഭയക്കേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ ഗൃഹത്തിന് വായ്പയടക്കുന്ന പലിശയിലുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആദ്യ വീടിന് ലഭ്യമായതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്

സാധാരണയായി ഒരാള്‍ക്ക് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍  സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാം, എന്നാല്‍ ഒന്നിനുമേലില്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ഭവന വായ്പ എടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന ധാരണ വെറും തെറ്റാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ശരിക്കും യാതൊരു നിയന്ത്രങ്ങളും നിലനില്‍ക്കില്ല. അതെ പോലെതന്നെയാണ് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വീടുകള്‍ സ്വന്തമായുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഭാവന വായ്പയ്‌ക്കോ മറ്റു നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കോ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും നിലനില്‍ക്കില്ല. എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും  നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും വായ്പയ്ക്കായി നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള കഴിവിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഭവനവായ്പ ബാങ്കുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുക.

 

ഭവനവായ്പ പലിശയില്‍ നികുതി ആനുകൂല്യം

വായ്പയ്ക്ക് പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കിഴിവ് ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാം. അത് സ്ഥലം (വീട്) വാങ്ങല്‍, നിര്‍മ്മാണം, കേടുപാട് തീര്‍ക്കുക, പുതുക്കല്‍, സെക്ഷന്‍ 24 ബി പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുവകകളുടെ പുതുക്കല്‍ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് കിഴിവ് ആവശ്യപ്പടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ഒരു റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ വീട് മാത്രമേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ളൂവെങ്കിലും ആ വീടിന്റെ മൊത്തം വിലയുടെ പലിശ നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു കിഴിവിനായി വാദിക്കാം. അതായത്, 2 ലക്ഷം രൂപവരെ പലിശയിനത്തില്‍ കിഴിവ് തേടാം. എന്നിരുന്നാലും, 1999 ഏപ്രില്‍ 1 നു ശേഷം പണം കടമെടുക്കുകയും പണം സ്വരൂപിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാനം മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ആ വസ്തു നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കില്‍, പലിശ സംബന്ധിച്ച് കിഴിവ്  30,000 രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ.

 

ഇനിയിപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വത്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ കടമായെടുത്ത പണത്തിന്റെ  മുഴുവന്‍ പലിശയും കിഴിവിലായി നിങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെടാം. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവിലും ലഭിക്കുന്ന മൊത്തവിലയില്‍ ഒരു പരിധിയും കൂടാതെ, മുഴുവന്‍ പലിശയ്ക്കും കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വീടുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വീടുകളില്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വീടുകളുടെ സ്വത്താണുള്ളത്, ഒന്നിലധികം വീടുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, മറ്റ് വസ്തുവകകള്‍ / സ്വത്തുക്കള്‍ അനുവദിക്കരുത്, വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നികുതിയിനത്തിന് നല്‍കണം. അങ്ങിനെ, അത്തരം സ്വത്തവകാശം വിട്ടുകളയുകയാണെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് വാദിക്കാം.

പലിശയടയ്ക്കലില്‍ ഉള്ള  ഈ കിഴിവ് നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായ ഏത് റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വാണിജ്യപരമായ വസ്തുവിലും ലഭ്യമാണ്. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുക, കേടുപാട് തീര്‍ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വായ്പ എടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികള്‍ക്കും ചില നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി പലിശയ്ക്കു നികുതിവിധേയ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും കിഴിവു ലഭിക്കും. ആ കിഴിവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ഹൗസിംഗ് കമ്പനിയില്‍ നിന്നോ ചങ്ങാതിമാരില്‍ നിന്നോ ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നോ അത് ലഭ്യമാണ്.

ഭവനവായ്പയുടെ പലിശയുടെ കിഴിവ് വീടുപണി പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീടുപണി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷംവരെയുള്ള പലിശ പണി പൂര്‍ത്തിയായ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ അഞ്ചു തുല്യ ഗഡുക്കളായി കിഴിവ് തേടാം. ഈ അഞ്ചില്‍ ഒന്നും വീടുപണി പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം മുതലുള്ള വാര്‍ഷിക പലിശയും ചേര്‍ത്തു പരമാവധി കിഴിവ് ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവും കിഴിവ് നേടാം.

എന്നാല്‍ ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമം w.e.f. ഏപ്രില്‍ 1  2017 അനുസരിച്ചു സ്വന്തം താമസത്തിനുള്ള വീട് അല്ലെങ്കില്‍ ഫ്‌ളാറ്റിനു വേണ്ടി (പണിയുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ) വായ്പ എടുക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ചില നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി പലിശയിനത്തില്‍ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപവരെ വര്‍ഷംതോറും നികുതി വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും കിഴിവ് ലഭിക്കും. എന്നാല്‍, പിഴയായി അടയ്ക്കുന്ന പലിശയ്ക്കു കിഴിവുകളൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല.

 

വായ്പ  തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന്റെ നികുതി തത്വങ്ങള്‍

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 80 സി അനുസരിച്ച്, വായ്പയുടെ മുതല്‍ തിരിച്ചടവിനു തുല്യതയല്ല മാനദണ്ഡം. ആരുടെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നാണോ മുതല്‍ തിരിച്ചടച്ചത്, അവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ഈ കിഴിവിന്റെ ആനുകൂല്യം. വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിനു പുറമേ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി, റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീ, മറ്റു ചെലവുകള്‍ മുതലായവ കൂടി 80 സി പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്റെ പരിധിയായ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ നേടാം.

സംയുക്തമായി എടുത്ത ഭവന വായ്പയാണെങ്കില്‍ ഓരോവര്‍ഷവും വായ്പയുടെ മുതലിലേക്കു തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തുകയ്ക്കു പരമാവധി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ മൊത്ത വരുമാനത്തില്‍നിന്ന് രണ്ടു പേര്‍ക്കും കിഴിവു നേടാം. വകുപ്പ് 80 സി പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു കിഴിവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണിത്. അതുപോലെ ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ പേരില്‍ എടുത്ത വായ്പ കൊണ്ട് പണിത വീടിന്റെ വരുമാനം ഭര്‍ത്താവിന്റെ വരുമാനത്തോടൊപ്പമാണ് ചേര്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ (ക്ലബിങ്) ഭര്‍ത്താവിന് പലിശയുടെയും മുതല്‍ തിരിച്ചടവിന്റെയും കിഴിവു ലഭിക്കും.

(എഴുത്തുകാരൻ  മുപ്പതു വർഷത്തെ അനുഭവമുള്ള   നികുതിദായകനും ഹോം ഫിനാൻസ് വിദഗ്ദ്ധനുമാണ്)

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments