കാർപെറ്റ് വ്യാപ്‌തി , ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി , സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി എന്നാൽ എന്ത് ?


ഏജന്റുമാരും റീൽറ്റേഴ്‌സും നമ്മളോട് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ജല്പനകളും എപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്നത് തുമ്പില്ലാതെയാണെന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം . ഒരു വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി , ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി , സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് പൊതുവെ മനസിലാകാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇ വാക്കുകളെ കുറിച്ചു തെറ്റായ ധാരണകൾ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് . എല്ലാ വാസയോഗ്യമായ കോംപ്ലക്സ്കളിലും വ്യാപ്തിയോ ചതുരശ്ര അടികളോ അളക്കുവാൻ 3 വഴികളുണ്ട് . കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യതാസം ഒന്നും തോന്നില്ല . പക്ഷെ സത്യത്തിൽ കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തിയും ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയും തമ്മിൽ വല്യ വ്യത്യാസമുണ്ട്

ഓരോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല എന്നാൽ അത് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് നു ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെയാണ് . എന്നിരുന്നാലും ഇത് റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രം അല്ല .ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ മനഃപാഠമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യവസ്ഥകളാണിവ . ഇതാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നെ കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ .

 

കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി

കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി എന്തെന്നാൽ കാർപെറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അഥവാ ഉള്ളിലെ മതിലിന്റെ കോട്ടയുടെ കട്ടി ഒഴികെ വരുന്ന വാസസ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി . ലോബി , ലിഫ്റ്റ് , പടികൾ , കളിസ്ഥലം മുതലായ പൊതു വ്യാപ്തികൾ കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തിയിൽ പെടുന്നില്ല . ഒരു ഹൗസിങ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ശെരിക്കും കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി .അതിനാൽ നമ്മൾ ഒരു വീട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി നോക്കിയതിനു ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഡിസ്പോസലിന് ആവശ്യമായ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഐഡിയ തരുന്നത് ഈ നമ്പർ ആണ് . കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കു അടുക്കള , കിടപ്പുമുറി , ലിവിങ് റൂം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വ്യാപ്തി എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും . ഈയിടെയായി പല നിർമാതാക്കളും കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറയില്ല . അവർ ആദ്യം തന്നെ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയെയോ സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയെയോ കുറിച്ചാകും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് . ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെ 70 % വരും സാധാരണ ഒരു കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി .

rp_basic1-467x260.png

 

ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി

കോട്ടയുടെ വ്യാപ്തിയും കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തിയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി . ഇപ്പോൾ കോട്ടയുടെ വ്യാപ്തി എന്നാൽ പ്രതല വിസ്തീർണം എന്നല്ല . അത് ഒരു ഘടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ കോട്ടയുടെ കട്ടിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെ 20 % ആണ് കോട്ടയുടെ വ്യാപ്തിയുടെ രൂപവത്കരണം . ഇത് മൊത്തത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുന്നു . അധികൃതരുടെ കല്പന പ്രകാരമുള്ള വ്യാപ്തികളായ ഡ്രൈ ബാൽക്കണി , പൂത്തടങ്ങൾ മുതലായവ 10 % ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നത് ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയിൽ പെടുന്നതാണ് . അതിനാൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമായ വ്യാപ്തി ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെ ആകെ 70 % മാത്രമേ വരുന്നുള്ളു . ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെ 1200 ചതുരശ്ര അടി എന്നാൽ ഏകദേശം 30 % ശരിക്കും ഉപയോഗപ്രദമല്ല .കൂടാതെ ആകെ ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന വ്യാപ്തി എന്നത് ബാക്കിയുള്ള 840 ചതുരശ്ര അടിയാണ് .

 

സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി

സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിർമാതാക്കളുടെ എക്കാലത്തെയും ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണ് . അത് ഇടനാഴി , ലിഫ്റ്റ് ഉപശാല , ലിഫ്റ്റ് മുതലായവ കൂടിയ പൊതു വ്യാപ്തിയും ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയും കൂട്ടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യാപ്തിയാണ് .ചില സാഹചര്യത്തിൽ നിർമാതാക്കൾ സുഖ സൗകര്യങ്ങളായ കുളം , പൂന്തോട്ടം , ക്ലബ് ഹൗസ് എന്നിവ പൊതുവ്യാപ്തിയിൽ കൂട്ടുന്നതാണ് . ഒരു നിർമ്മാതാവ് നമ്മളോട് വില പറയുന്നത് സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെയ്‌ലബിൾ വ്യാപ്തി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു .

Real Estate Basics Part 1 – Carpet Area, Built-Up Area & Super Built-Up Area

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാം. ചതുരശ്ര അടിക്ക് 2,000 രൂപയും സൂപ്പർ ബിൽറ്റ്-ഏപ്പ് ഏരിയ 1,200 ചതുരശ്ര അടി വീതവും- അടിസ്ഥാന ചെലവ്  24 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരും.ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബിൽട്ട്-അപ് ഏരിയ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടും. ഇതാണ് സംഭവമെന്ന് ഊഹിക്കാം.

  • അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1 ന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 1000 ചതുരശ്ര അടി
  • അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 ന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 2000 ചതുരശ്ര അടി
  • ഏകദേശം 1500 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1 ന്റെ പൊതു  ഏരിയ വിസ്തീർണ്ണം 500 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 ന്റെ പൊതു ഏരിയ ആയിരം ചതുരശ്ര അടി.

അപ്പാർട്ടുമെൻറ് 1 ന്റെ സൂപ്പർ ബിൽറ്റ്-ഏപ്പ് ഏരിയ 1,500 ചതുരശ്ര അടി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 ആണ് 3000 ചതുരശ്ര അടി.ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂപ്പർ ബിൽറ്റ്- അപ്പ് ഏരിയ  അപ്പാർട്ടുമെൻറുകളുടെ നിര്മാണമേഖലകളുമായി അനുപാതത്തിലാണ്

Real Estate Basics Part 1 – Carpet Area, Built-Up Area & Super Built-Up Area

നിർമാതാക്കളും ഡെവലപ്പേഴ്സും സാധാരണ പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് വിലയിടുന്നത് കണക്കിലെടുത്താൽ അത് സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തി / സെയ്‌ലബിൾ വ്യാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് . ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെയും കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തിയുടെയും അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം അറിയാത്തതു മൂലം പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് .ശരിക്കും പലപ്പോഴും സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗപ്രദമായ വ്യാപ്തി . അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ സംഭവങ്ങളിൽ ,ചില നിർമ്മാതാക്കൾ കാർപെറ്റ് വ്യാപ്തി  കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മളോട് വില പറയുന്നത് . 90 % ഡെവലപ്പേഴ്സും അടിസ്ഥാന മൂല്യം യുക്തമാക്കുന്നത് സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് . സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടുംതോറും സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് വ്യാപ്തിയും കൂടും .

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ സങ്കീർണമായേക്കാം . കൂടാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ , ചതുരശ്ര അടിയുടെ പല വിഭാഗം കണക്കുകളെ കുറിച്ചു അറിയാമെങ്കിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . ഇത് വലിയൊരു കാര്യമായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ ജോലിയാണ് .

വ്യാപകമായ നിലങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വിലയിടുന്നതെന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്കു  കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതുന്നു .

ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ? താഴെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കു …

OSR , FSL , ലോസിങ്‌ , കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജ്സ് മുതലായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ …നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു .

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments