गृहकर्ज घेण्यासाठी विमा: जास्त शुल्क कसे टाळावे?

तुमच्या स्वप्नातील घर खरेदी करण्यासाठी तुम्ही कर्ज घेतले आहे का? तसे असल्यास, आपण प्रक्रियेशी परिचित असाल. तुमचा सावकार ज्या गरजांचा आग्रह धरेल, त्यापैकी एक म्हणजे तुम्ही ज्या घराची खरेदी करण्याचा विचार करत आहात त्यावर … READ FULL STORY