Housing.com
Buy in mumbai

Chokhi Dhani

Pune District, Maharashtra, India

Chokhi Dhani is an locality in Pune, Pune District, Maharashtra, India.

Khandve Nagar (6.74 Km), Chandan Nagar (7.04 Km), Kharadi (7.36 Km), Wadgaon Sheri (8.26 Km), Viman Nagar (8.76 Km) are the nearby areas to Chokhi Dhani.

Gopalpatti, Pune are the nearby cities to Chokhi Dhani.

Top Places in Chokhi Dhani

amusement park
amusement park
1

Famous Places in Chokhi Dhani

  • Chokhi Dhani
    Chokhi Dhani, Nagar Road, Pune, Pune District
  • Chokhi Dhani
    Chokhi Dhani, Nagar Road, Pune, Pune District

Search Properties in Chokhi Dhani

Buy
Rent
1 BHK
2 BHK
3 BHK
3+ BHK
Search Properties

Top Projects

Nearby Localities

News about Chokhi Dhani