வீட்டுக் கடன் பெறுவதற்கான காப்பீடு: அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

உங்கள் கனவு வீட்டை வாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? அப்படியானால், நீங்கள் செயல்முறையை நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். உங்கள் கடன் வழங்குபவர் வலியுறுத்தும் தேவைகளில் ஒன்று, நீங்கள் வாங்கத் திட்டமிடும் வீட்டிற்கு இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்க வேண்டும். கடன் வழங்குபவர் உங்களுக்கு ஒப்புதல் கடிதம் (அல்லது அனுமதி கடிதம் என்று … READ FULL STORY