ఆస్తి పోకడలు

ప్రధాన తలుపు / ప్రవేశ ద్వారం కోసం వాస్తు శాస్త్ర చిట్కాలు

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం కుటుంబానికి ప్రవేశ స్థానం మాత్రమే కాదు, శక్తిని కూడా తెస్తుంది. “ప్రధాన తలుపు ఒక పరివర్తన జోన్, దీని ద్వారా మేము ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాము, బాహ్య ప్రపంచం నుండి. ఇది ఆనందం మరియు అదృష్టం ఇంటికి ప్రవేశించే ప్రదేశం … READ FULL STORY