ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು


ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ಪುರಾತನ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಹ ರಚನೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ

ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬುದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭೂಗತ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದ್ರವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವವನ್ನು ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ನಗರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ತಪ್ಪಾದ ನಿಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಧನಾತ್ಮಕ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು ರೊಚ್ಚು ಇಡಲು ಸೂಕ್ತ ದಿಕ್ಕು ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ವಲಯವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ

ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಔಟ್ಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಂತರ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ರಚನೆಯ ಗಟಾರವನ್ನು ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೌಚಾಲಯದ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾತ್ರ

ಸರಿಯಾದ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವಾಗ, ತೊಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದವು ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಗಲವು ದಕ್ಷಿಣ-ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು

  • ಮನೆಯ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
  • ತೊಟ್ಟಿಯ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬಾರದು.
  • ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು, ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು.
  • ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ.
  • ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಗಡಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು.

FAQ ಗಳು

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಬಹುದೇ?

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು.

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

[fbcomments]