Regional

गृहविक्री वर कर कसा वाचवावा?

घर विकून होणाऱ्या फायद्यासाठी आपल्याला कर भरावा लागतो.सदर मालमत्ता खरेदी केल्यापासून त्याच्या विक्रीपर्यंत जर तीन वर्ष होऊन गेले असतील तर ती मालमत्ता दीर्घकालीन गुंतवणुकी मध्ये मोडते आणि जर तीन वर्ष झाले  नसतील तर अल्पकालीन … READ FULL STORY