PMAY: ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಜಿಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?


Table of Contents

2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ವಸತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ (ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಆದಾಯದ ಗುಂಪು (ಎಲ್‌ಐಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯ ಗುಂಪು (ಎಂಐಜಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

PMAY ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಅರ್ಹ ವರ್ಗವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ – ಮೊದಲ ವರ್ಗವು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಗವು ಎಲ್ಐಜಿ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 4,041 ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 274 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು http://nhb.org.in/government-scheme/pradhan-mantri-awas-yojana-credit-linked-subsidy-scheme/statutory-towns/ ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅರ್ಹತೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವನ / ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವಾಗಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಂಪತಿಗಳು, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಲಗಾರನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೊಠಡಿಗಳು, ಅಡಿಗೆಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ, ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು, ಸಾಲಗಾರನು ಸ್ವ-ಘೋಷಣೆಯನ್ನು, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಸಾಲದಾತರು ಆಸ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವಾಸದ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಾಲದಾತನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಾತನು ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಾಲಗಾರನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ style = "color: # 0000ff;"> ಗೃಹ ಸಾಲ , ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಸದ ಅಥವಾ ಸಾಲವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮನೆ, ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಘಟಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಅರ್ಹ ಘಟಕವು ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಂತಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಪಿಎಂಎವೈ: ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಳ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಹೇಗಾದರೂ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ವಿವರಗಳು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಎಲ್ಐಜಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ
ಮನೆ ಪ್ರದೇಶ 30 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ 60 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ
ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ದರ 6.50% 6.50%
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 20 ವರ್ಷಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳು

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನ 2,67,280 ರೂ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿ ಜೂನ್ 17, 2015 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ವಿತರಿಸಲಾದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಾಭ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮುಂಗಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 6.50%, ಗರಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರಹರಿವು 6.50% ಕ್ಕೆ 9% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಜವಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಾಭದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂಲ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಸಾಲಗಾರನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲಗಾರನು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಾದರೂ, ಸಾಲಗಾರನು ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಲದಾತರು ಉತ್ಸುಕರಾಗದಿರಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ.

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಬಿ ಅಥವಾ ಹಡ್ಕೊದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ), ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿ- ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: PMAY: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು

ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ / ಎಲ್ಐಜಿಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳು

ಮೂಲ: ಮೊಹುವಾ

ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು 3,000 ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಸಮತೋಲನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲಗಾರನು ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಮನೆ, ಹೊಸದಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡರ್‌ನಿಂದ ಮರುಮಾರಾಟದ ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

PMAY- ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಹಂತ 1: ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಆವಾಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತ ಒದಗಿಸಿದ 'ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಐಡಿ' ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ID ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

"PMAY

ಹಂತ 3: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಂತ 4: ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಲಗಾರ / ಸಹ-ಸಾಲಗಾರನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ವಿತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿತರಣೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತಗಳು.

ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದರೆ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ನೀವು ಪಡೆದ ಪಿಎಂಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಸಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಭದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಿಎಂಎವೈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?

ಈಗ, ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಎಂಎವೈ ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ? ನಿಮ್ಮ PMAY ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, EMI ಹೊರೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಂಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಭಾಗದಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಐಡಿ = "ಲಗತ್ತು_56837" align = "alignnone" width = "378"] PMAY ಫಲಾನುಭವಿ PMAY ಫಲಾನುಭವಿ / ಮೂಲ: Twitter [/ ಶೀರ್ಷಿಕೆ]

ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ / ಎಲ್ಐಜಿಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಐಜಿ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್
ಮನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ (ರೂ.) ಕನಿಷ್ಠ: 0 ಗರಿಷ್ಠ: 3,00,000 ಕನಿಷ್ಠ: 3,00,001 ಗರಿಷ್ಠ: 6,00,000
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ
ಆಸ್ತಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ u pto (ಚದರ ಮೀಟರ್) 30 60
ಆಸ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಜನಗಣತಿ 2011 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಗಣತಿ 2011 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ನವೀಕರಣ / ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನವೀಕರಣ / ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ
ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ / ಸಹ-ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನಾನು nstitution ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ
ಅರ್ಹ ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು 400; "> nstitution ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನಾನು nstitution ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದ ನೀತಿಯಂತೆ
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ
ವಸತಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಅವಧಿ ಇಂದ: ಜೂನ್ 17, 2015 ಗೆ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇಂದ: ಜೂನ್ 17, 2015 ಗೆ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ
ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅರ್ಹತೆ (ರೂ.) ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ: 6,00,000 ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ: 6,00,000
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 20 ವರ್ಷಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳು
ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ (ಶೇಕಡಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ) 6.50 400; "> 6.50
NPV ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (%) 9 9
ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.) 2,67,280 ರೂ 2,67,280 ರೂ
ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವರ್ಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಸ್ತಿ
ಮಂಜೂರಾದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ) * 3,000 3,000
ಮನೆ / ಫ್ಲಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ, ಬಿಐಎಸ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ, ಬಿಐಎಸ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡ್ಡಾಯ
style = "font-weight: 400;"> ಮೂಲ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡ್ಡಾಯ
ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಸಾಲದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಎನ್‌ಎಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಎನ್‌ಎಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ
ಡೇಟಾ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ ಇಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಮೂಲ: ಮೊಹುವಾ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ EWS / LIG ಗಾಗಿ ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳು PMAY

ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ
ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಿಎಂಎವೈ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಹಣಕಾಸು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇಲಾಧಾರವನ್ನು ಕೇಸ್-ಟು-ಕೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವು 6.50% ದರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಎನ್‌ಎಚ್‌ಬಿ: 1800-11-3377, 1800-11-3388 ಹಡ್ಕೊ : 1800-11-6163

ಪಿಎಂಎವೈ ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಬಿ) ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಡ್ಕೊ), ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿವೆ.
  • ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮುಂಗಡ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ 70% ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಪಿಎಲ್‌ಐ) ಹಡ್ಕೊ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಬಿ.
  • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮರುಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಹ ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

PMAY ಗೆ ಸವಾಲುಗಳು

ಬೇಸಿಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸಿಇಒ ಅತುಲ್ ಮೊಂಗಾ, ಪಿಎಂಎವೈಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗದೆ, ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 46% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ) ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ PMAY ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಜಾಗೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆದ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಸಾಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 17% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು 2.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂಎವೈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಜಿ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 48% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು 30 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37% ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PMAY ನವೀಕರಣಗಳು

ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂಎವೈಗಾಗಿ 9,858.26 ಲಕ್ಷ ರೂ

2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ 9,858.26 ಲಕ್ಷ ರೂ. (98.5826 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಜನರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈವರೆಗೆ 11,267 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 21,502 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. (ಲೇಖಕ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞ, 35 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ) (ಸ್ನೇಹ ಶರೋನ್ ಮಾಮೆನ್‌ರ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)


PMAY ಸುದ್ದಿ ನವೀಕರಣಗಳು

ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿವರ್ಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಿಎಂಎವೈಗಾಗಿ ಇಸಿಬಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಸರಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2019 ರಂದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದರು. ದ್ರವ್ಯತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿ) ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು (ಎನ್‌ಪಿಎ) ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಂಎವೈ ಗೃಹಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳ (ಇಸಿಬಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಉಜ್ಜಾವಲಾ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಿಎಂಎವೈ (ಯು) ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು 2019 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2019 ರಂದು 'ಅಂಗಿಕಾರ್ ಅಭಿಯಾನ'ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಈ ಕ್ರಮವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿಎಂಎವೈ (ನಗರ) ಉಜ್ಜಾವಲಾ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನಂತಹ ಇತರ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟು. ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಉಜ್ವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಯು) ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಯುಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುರ್ಗಾ ಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2019 ರಂದು ಪಿಎಂಎವೈ (ಯು) ಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.


ಜುಲೈ 5, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: 2019-20ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 81 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಪಿಎಂಎವೈ ಅರ್ಬನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಪಿಎಂಎವೈ-ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1.22 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ (45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. . "ಆದಾಯ-ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ 30 ಚದರ ಮೀ ನಿಂದ 60 ಚದರ ಮೀ ಮತ್ತು 60 ಚದರ ಮೀ ನಿಂದ 90 ಚದರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿಯನ್ನು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ನೀಡಲು ಸಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ "ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 4, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಕ್ಕಾ' ಮನೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ಪಕ್ಕಾ' ಮನೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2019 ರ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಿಕೆ ಗೋಹೆಲ್ ಅವರು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. "ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಗಾತ್ರವು 30 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೇಲಿನ ಮನೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಸಂಸದ ಮಜೀದ್ ಮೆಮನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 1 ಕೋಟಿ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈವರೆಗೆ 83 ಲಕ್ಷ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರವಾರು ಅಲ್ಲ. (ಪಿಟಿಐನಿಂದ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)


ಜುಲೈ 1, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ: ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು 2019 ರ ಜೂನ್ 28 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ. ಈಗಿನಂತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ”ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಹ ನೋಡಿ: href = "https://housing.com/news/pmay-over-rs-8300-crores-in-subsidy-disbursed-to-3-77-lakh-home-buyers/"> PMAY: 8,300 ಕೋಟಿ ರೂ. 3.77 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪಿಟಿಐನಿಂದ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)


ಜೂನ್ 28, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ವಿಕಲಚೇತನರು ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್, ಜೂನ್ 27, 2019 ರಂದು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದಿವ್ಯಾಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. "ದಿವ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಫಾನಿ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ಒಡಿಶಾ 5 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಂಎವೈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 7,197 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ, ಜೂನ್ 19, 2019 ರಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. (ಪಿಟಿಐನಿಂದ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯೋಜನೆಯಡಿ 5.6 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1,79,215 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (1,10,618), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (1,01,220) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ (48,729) ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಎಂಎವೈ (ಯು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 79,04,674 ಆಗಿದೆ.

33,873 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,243 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, 8,404 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೇಂದ್ರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, 8,378.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3,77,022 ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 2,683.63 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (2,356.44 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (494.20 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (461.20 ಕೋಟಿ ರೂ.). ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: 2019 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು 48,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯೋಜನೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2018-19ರಲ್ಲಿ 6,505 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಂತೆ ಐದು ಶೇಕಡಾ, 6,853.26 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 14, 2019 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ (ಜಿಎಚ್‌ಟಿಸಿ) ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2018 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದವರಿಗೆ (ಎಂಐಜಿ) ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್ಎಸ್) ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2018 ರಂದು. ಎಂಐಜಿಗಾಗಿ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2017 ರವರೆಗೆ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂಐಜಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. , ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ 20 ವರ್ಷದ ಸಾಲ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮೂರು ಶೇಕಡಾ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. (ಪಿಟಿಐನಿಂದ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)

FAQ ಗಳು

ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಪಿಎಂಎವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

PMAY ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ನೀವು ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆವಾಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂಎವೈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಪಿಎಂಎವೈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2-6 ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

[fbcomments]