Regional

रेरा म्हणजे काय आणि त्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्र व घर खरेदीदार यावर कसा परिणाम होईल

रिअल इस्टेट (विनियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (रेरा) हा घर खरेदीदारांचे हित जपणे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केला गेला. घर खरेदीदार आणि बिल्डर्स ते ब्रोकर्स यांच्यावर कसा परिणाम होणार आहे ते आपण … READ FULL STORY