ஜிஎஸ்டியின் கீழ் வரி வகைகள்: சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி


2017 ஆம் ஆண்டில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், ஒரு டஜன் மத்திய மற்றும் மாநில வரிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு ஆட்சியின் கீழ், இந்தியர்களுக்கு ஒரு சீரான வரி முறை உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்தியா முதன்மையாக ஒரு கூட்டாட்சி மாநிலமாக இருப்பதால், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் வரும் வரி வருவாயை மையத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையில் விகிதாசாரமாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதால், ஜிஎஸ்டியின் கீழ் மூன்று அடுக்கு வரி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த அமைப்பின் கீழ், ஒரு மாநிலத்திற்குள் அல்லது வெளியே பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் இயக்கத்தின் அடிப்படையில் வரிக் கடன்கள் எழுகின்றன. மேலும் காண்க: ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் வீடு வாங்குபவர்களுக்கு ஜிஎஸ்டியின் தாக்கம்

உள்-மாநில மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஜி.எஸ்.டி.

மூன்று வகையான ஜிஎஸ்டி மற்றும் அவை எவ்வாறு விதிக்கப்படுகின்றன என்பதில் தெளிவு பெற, உள்-மாநில மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பொருட்களின் வழங்கல் பற்றிய கருத்துகளை முதலில் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் உள்-மாநில வழங்கல்: ஒரு மாநிலத்திற்குள் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்கும்போது, அது உள்-மாநில பரிவர்த்தனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சப்ளையர் மற்றும் வாங்குபவர் ஒரே மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கும்போது, அது உள்-மாநில வழங்கல் என்று அழைக்கப்படும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், விற்பனையாளர்கள் வாங்குபவரிடமிருந்து இரண்டு வகையான ஜிஎஸ்டியை சேகரித்து டெபாசிட் செய்கிறார்கள், மத்திய ஜிஎஸ்டி மற்றும் மாநில ஜிஎஸ்டி. பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வழங்கல்: பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் வழங்கல் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு நடக்கும்போது, அது ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பரிவர்த்தனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சப்ளையர் மற்றும் வாங்குபவர் ஒரே மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல, அது மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வழங்கல் என்று அழைக்கப்படும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், விற்பனையாளர்கள் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி எனப்படும் வாங்குபவரிடமிருந்து ஒரு வகை ஜிஎஸ்டியை சேகரித்து டெபாசிட் செய்கிறார்கள்.

இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி வகைகள்

ஜிஎஸ்டியின் கீழ் மூன்று வகையான வரிகள் உள்ளன, அதற்கு எதிராக வரி செலுத்துவோர் கடன் பெறலாம். ஜிஎஸ்டியின் கீழ் வரி வகைகள்: சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி

மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (சிஜிஎஸ்டி)

சிஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை மாநிலங்களுக்கு வழங்குவதற்காக இந்த மையம் சிஜிஎஸ்டிக்கு வரி விதிக்கிறது. மாநில பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரி (எஸ்ஜிஎஸ்டி) அதே விநியோகத்தில் விதிக்கப்படும் என்பதை இங்கே கவனியுங்கள், ஆனால் அது மாநிலத்தால் நிர்வகிக்கப்படும். மேலும் காண்க: கட்டுமான மற்றும் கட்டுமான பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வீதம்

மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (எஸ்ஜிஎஸ்டி) மற்றும் யூனியன் பிரதேச சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (யுஜிஎஸ்டி)

எஸ்ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை மாநிலங்களுக்கு வழங்குவதில் எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு மாநிலங்கள் வரி விதிக்கின்றன. ஒரு வேளை யூனியன் பிரதேசங்கள், இந்த வரி யுஜிஎஸ்டி என அழைக்கப்படுகிறது. அதே விநியோகத்தில், சிஜிஎஸ்டி சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் சிஜிஎஸ்டியையும் இந்த மையம் விதிக்கும்.

ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஐஜிஎஸ்டி)

மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வழங்கல் மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் இறக்குமதி குறித்த மையத்தால் விதிக்கப்படும் ஐ.ஜி.எஸ்.டி ஐ.ஜி.எஸ்.டி சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இது ஏற்றுமதி மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் இறக்குமதி ஆகியவற்றிற்கும் பொருந்தும். இதையும் படியுங்கள்: வீட்டுவசதி சங்கங்களின் பராமரிப்பு கட்டணத்தில் ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

இந்தியாவில் எத்தனை வகையான ஜிஎஸ்டி?

இந்தியாவில் மூன்று வகையான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) உள்ளது.

ஜிஎஸ்டியின் 3 வகைகள் யாவை?

ஜிஎஸ்டியின் மூன்று வகைகள் மத்திய ஜிஎஸ்டி (சிஜிஎஸ்டி), மாநில ஜிஎஸ்டி (எஸ்ஜிஎஸ்டி) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி (ஐஜிஎஸ்டி) ஆகும்.

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (1)
  • 😔 (0)

Comments

comments