ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು?ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ (ಎಲ್‌ಒಐ) ಎಂದರೇನು?

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11 ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸತಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ, ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಎ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಶಾಲ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ , ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಗಂಭೀರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಖರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವಾಗ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ. ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾದರೂ, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

 1. ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ.
 2. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ.
 3. ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ.
 4. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ.
 5. ನೀವು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆ.
 6. ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು.
 7. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು.
 8. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
 9. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ.

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಭೂಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀ ಎಕ್ಸ್‌ವೈ Z ಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಎಬಿಸಿ ಮಾಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪಿಕ್ಯೂಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪಿಜ್ಜಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಎಸ್‌ಟಿಯು' ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 2010 ರಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಿನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು 100-300 ರೂ.ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು 50-200 ರೂ.ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು let ಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ let ಟ್‌ಲೆಟ್ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ 20 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವು ಟೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ-ಚಾಲಿತ ಒಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ let ಟ್‌ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Let ಟ್ಲೆಟ್ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ 10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆ formal ಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ let ಟ್‌ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ 011-1111111 ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್, ನಿರ್ದೇಶಕ- ಎಸ್‌ಟಿಯು ಪಿಜ್ಜಾಗಳು

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ FAQ ಗಳು

ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಪತ್ರವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ?

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರವು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ಥಳ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆವರಣದ ವಿವರಣೆ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಷರತ್ತುಗಳು LOI ಯ ಮುಕ್ತಾಯ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ.

ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಜಾಗವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಿಖರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments