ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ


ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇದು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ, ಪತ್ರವನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ – ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಂಬಳ, ಪಾಲುದಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1932 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವು 'ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ '. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸದೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕರಡು ಕರಡು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ವಿಷಯಗಳು

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮಾನದಂಡದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು:

 • ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳು.
 • ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅವಧಿ.
 • ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ವಿವರಗಳು.
 • ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಲಾಭ / ನಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆ ಅನುಪಾತ.
 • ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ.
 • ಪಾಲುದಾರರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು.
 • ಪಾಲುದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.
 • ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರವೇಶ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ನೀತಿಗಳು.
 • ಸಾಲಗಳ ವಿವರಗಳು.
 • ನ ವಿವರಗಳು ಖಾತೆಗಳು.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿ

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸದ ಕಾರಣ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರು ನಾಮಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು 10 ರೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ 3 ರೂ.ಗಳ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಹ ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಹ ಓದಿ.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ:

 • ನಿಗದಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.
 • ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರ.
 • ನೋಟರಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮತ್ತು ದೃ ested ೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳ ಅಂಗೀಕಾರದ ಅಫಿಡವಿಟ್.
 • ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ.
 • ಪಾಲುದಾರರ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳು.
 • ಪಾಲುದಾರರ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳು.
 • ಪಾಲುದಾರರ s ಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು 1899 ರ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 46 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವಲ್ಲದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ 200 ರೂ . ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದದ್ದು 500 ರೂ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ರೂ .500 ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳದ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು 500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೂ, ಪತ್ರವನ್ನು 500 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್, 1958 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ I ರ ಪರಿಚ್ 44 ೇದ 44 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ 1% , ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂ.

FAQ ಗಳು

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಕಾಗದದ ಸಿಂಧುತ್ವ ಏನು?

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?

ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಲು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳವು 500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ 200 ರೂ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ 500 ರೂ.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments