भागीदारी करारावर मुद्रांक शुल्क


व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना उपलब्ध असलेल्या अनेक कायदेशीर पर्यायांपैकी एक भागीदारी संस्था आहे. भागीदारीच्या भावी कार्य पद्धतीचा आणि स्वरूपाचा सारांश देण्यासाठी, फर्ममधील भागीदारांनी भागीदारी करार केला पाहिजे, जो नोंदणीकृत कायदेशीर कागदपत्र आहे ज्यात भागीदारीत सामील असलेल्या प्रत्येक पक्षाचे अधिकार आणि जबाबदा the्या स्पष्टपणे नमूद केल्या जातात. आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, या कराराची कायदेशीर वैधता घेण्यासाठी सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदणी देखील केलेली असणे आवश्यक आहे आणि अशा प्रकारे संबंधित सर्व पक्षांना बंधनकारक आहे. भागीदारी कर नोंदणीकृत करण्यासाठी पक्षांना मुद्रांक शुल्कदेखील द्यावे लागेल. सुरवातीस हे देखील नमूद करते की भागीदारी डीड नोटरी मिळविणे हे भागीदारांवर अवलंबून असले तरी दंडाधिका .्यांकडे लेखी नोंदणी करणे त्यांच्या हिताचे आहे. हे दस्तऐवजास कायदेशीर समर्थन प्रदान करते – या निसर्गाच्या महत्त्वपूर्ण करारामध्ये कायदेशीर अंमलबजावणी असणे आवश्यक आहे.

भागीदारी करार म्हणजे काय?

भागीदारी करार म्हणजे एंटरप्राइझच्या भागीदारांमधील एक करार जो व्यवसाय भागीदारीचे स्वरूप, वर्ण आणि अटी व शर्ती स्थापित करतो. हे नफा सामायिकरण, पगार, भागीदारांची देयता, निर्गमन प्रक्रिया, नवीन भागीदारांचे प्रवेश इत्यादी संबंधित अटी देखील निर्दिष्ट करते आणि अशा प्रकारे व्यवसाय ब्ल्यू प्रिंट म्हणून संबोधले जाऊ शकते. भागीदारी अधिनियम, १ 32 32२ च्या कलम to नुसार भागीदारी करार म्हणजे 'व्यवसायाचा नफा सामायिक करण्यास सहमत असलेल्या व्यक्तींमधील करार. सर्वांसाठी किंवा त्यापैकी कोणीही सर्वांसाठी अभिनय करत आहे '. कायदेशीरदृष्ट्या बोलल्यास व्यवसाय भागीदार एकत्रित उपक्रम तयार करू शकतात, परंतु व्यवहाराच्या व्यवहारात गुंतलेल्या अवघडपणा लक्षात घेऊन डीड मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे. भागीदारी करारासाठी मुद्रांक शुल्क हे देखील पहा: त्रिपक्षीय करार म्हणजे काय आणि ते कसे कार्य करते?

भागीदारी कराराची सामग्री

जरी भागीदारी कराराचे स्वरुप भिन्न असू शकते, तरीही कोणतेही पूर्वनिर्धारित मानक नसतानाही कागदपत्रात पुढील तपशीलांचे विस्तृतपणे वर्णन केले पाहिजे:

 • व्यवसायाचा तपशील.
 • भागीदारीचा कालावधी
 • वेतन आणि कमिशनचे तपशील.
 • भागीदारांमध्ये नफा / तोटा सामायिकरण प्रमाण.
 • भागीदारांकडील आर्थिक योगदान आणि भागीदारांना देय भांडवलावर व्याज.
 • भागीदारांच्या रेखांकनाचा तपशील.
 • भागीदारांचे हक्क आणि कर्तव्ये.
 • प्रवेश, सेवानिवृत्ती आणि भागीदारांच्या बाहेर जाण्यासाठी धोरणे.
 • कर्जाचा तपशील
 • चा तपशील खाती.

भागीदारी कराराची नोंदणी

भागीदारीशी कोणतेही मूल्य जोडलेले नसल्यामुळे, भागीदारास भागीदारी कर नोंदणीसाठी केवळ नाममात्र न्यायालयीन शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जोडीदाराने 10 रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि त्यांच्या भागीदारीत प्रवेश करण्याचा विचार केला आहे. अर्जावर कोर्टाच्या फी स्टॅम्पवरही 3 रुपये चिकटवावेत. रिअल इस्टेट व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कावरील सखोल लेख देखील वाचा.

भागीदारी डीड नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

भागीदारी करार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये पुढीलप्रमाणेः

 • विहित नमुन्यात अर्ज.
 • भागीदारी करार
 • नमूद केलेले आणि नोटरीद्वारे सत्यापित केलेल्या सर्व तपशीलांची पोचपावतीचे प्रतिज्ञापत्र
 • कार्यालयीन पत्ता पुरावा.
 • भागीदारांच्या ओळख पुरावा.
 • भागीदारांचे पुरावे
 • भागीदारांची छायाचित्रे.

भागीदारी करारावर मुद्रांक शुल्क

भागीदारी कार्यांवरील मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १99 99 of च्या कलम under under अंतर्गत भरावे लागते. मुद्रांक शुल्क शुल्क राज्ये वेगवेगळे असले तरी, कर यावर नोटरी दिली जावी. किमान 200 रुपये किंवा त्याहून अधिक मूल्य असणारा एक नॉन-ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर. हे शुल्क उपनिबंधकांना देण्याची आवश्यकता आहे. दिल्लीमध्ये पार्टनरशिप डीडवर देय किमान मुद्रांक शुल्क २०० रुपये आहे. भागीदारी खर्चावर देय असणारी किमान मुद्रांक शुल्क 500०० रुपये आहे. बेंगळुरूमध्ये, भांडवल असल्यास, स्टँप ड्युटी म्हणून must०० रुपये द्यावे लागतील. फर्म 500 रुपयांपेक्षा अधिक आहे. कोलकातामध्येही, कर 500 रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर छापला जाणे आवश्यक आहे. शेड्यूल 1 च्या गुजरात मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 44 नुसार भागीदारी खर्चावरील मुद्रांक शुल्क भागीदारी भांडवलाच्या 1% आहे. , जास्तीत जास्त 10,000 रु.

सामान्य प्रश्न

भागीदारी फर्म म्हणजे काय?

भागीदारी फर्म दोन किंवा अधिक भागीदारांद्वारे व्यवस्थापित केली जाते, ज्यांचा उद्देश व्यवसाय चालविणे आणि नफा सामायिक करणे होय.

भागीदारी डीड नोंदणीसाठी खरेदी केलेल्या मुद्रांक कागदाची काय वैधता आहे?

भागीदारी कर अंमलात आणण्यासाठीचा मुद्रांक कागद असा मुद्रांक कागद जारी होण्याच्या तारखेच्या सहा महिन्यांपेक्षा जुना असू नये.

कागदपत्रांद्वारे भागीदारी फर्म तयार करणे आवश्यक आहे काय?

जरी हे अनिवार्य नसले तरी भागीदारीच्या स्वरूपाविषयी स्पष्टीकरण देण्यासाठी एखाद्या कार्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शुल्क सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळे असले तरी, कागदपत्राची भांडवल Rs०० रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि कागदपत्रांसाठी भांडवल Rs०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास २०० रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments