ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಮುಖವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಶುಭ


ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಏಕೈಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬರ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ತರ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಇಡೀ ಮನೆ ವಾಸ್ತು-ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಮುಖವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಶುಭ

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆ ಎಂದರೇನು?

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಮುಖವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಶುಭ

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಥಾವಸ್ತು ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಘರ್ ಕಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳು

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಕೆಟ್ಟವು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಅವು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಳ

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ, ಐದನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಪಾದವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಐದನೇ ಪಾದವಾಗಿದ್ದು ಶುಭವಾಗಿದೆ.

ಶುಭ "ಅಗಲ =" 700 "ಎತ್ತರ =" 128 "/>

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾದಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉತ್ತರದ ಯಾವುದೇ ಪಾದವು ಅಸಹ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಇರಿಸುವಾಗ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು:

ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು

ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಐದನೇ ಪಾದವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕುಬರ್ನ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐದನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಿರಿ.

ಐದನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಪಾದವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ನೀವು ಮೊದಲನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐದನೇ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆರನೇಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಾದವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನೀವು ಮೊದಲ ಪಾದವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಯೋಜನೆ

ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ "style =" width: 695px; ">ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಮುಖವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಶುಭ

ವಾಸ್ತು-ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಉತ್ತರದ ಮುಖದ ಮನೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು

 • ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ, ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
 • ಕಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
 • ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
 • ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ , ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ನೈ -ತ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
 • ದಿ # 0000 ಎಫ್; ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರಿ.
 • ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
 • ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು
 • ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
 • ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
 • ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
 • ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಿಸಿ.
 • ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಆಗ್ನೇಯ, ನೈ -ತ್ಯ, ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
 • ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು ನಿರ್ದೇಶನ.

ಉತ್ತರದ ಮುಖದ ಆಸ್ತಿ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇ-ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಕಾರ್ಕಾ), ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ (ವೃಶ್ಚಿಕ್) ಅಥವಾ ಮೀನ (ಮೀನ್) ಯನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಅಥವಾ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು:

 • ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
 • ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
 • ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
 • ಆರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಇಡಬೇಡಿ.
 • ಉದ್ಯಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
 • ದಿ ಭೂಗತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
 • ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಡಿ.
 • ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
 • ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು.

FAQ ಗಳು

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರವು ಕುಬರ್ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವು?

ಬಿಳಿ, ಕೆನೆ, ಖಾಕಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬೂದು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸ್ವರದ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ des ಾಯೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)