ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ


ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು, ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಾಡಿಗೆದಾರ/ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ (ಭೂಮಾಲೀಕ) ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ 'ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ' ಪಡೆಯುವುದು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಂದರೆ, ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು, ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು , ಸೂಚನೆ ಅವಧಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
 • ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದು. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
 • ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು.
 • ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
 • ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಜಗಳ ರಹಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು ಹೌಸಿಂಗ್.ಕಾಮ್ ಒದಗಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ, 1908, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅವಧಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 11 ತಿಂಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಯಂತ್ರಣ, 2017, (TNRRRL) ಲಿಖಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ನೋಂದಣಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿಯು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು, ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭೂಮಾಲೀಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. TNRRRL ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಕೀಲ-ಹೊಂದಿರುವವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಚೆನ್ನೈ:

 • ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಮೂಲ/ನಕಲು.
 • ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ II.
 • ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
 • ಜಮೀನುದಾರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಇಬ್ಬರ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು.
 • ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ನಕಲು ಮುಂತಾದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ.
 • ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಈಗ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಅದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಗಳ ರಹಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀವು ಅವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

Housing.com ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸೌಲಭ್ಯ

Housing.com ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರ. ದಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪರ್ಕ-ಕಡಿಮೆ, ಜಗಳ-ಮುಕ್ತ, ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಹಾಗೆಯೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ, Housing.com ಭಾರತದ 250+ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಂದಣಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿಯ ವೆಚ್ಚವು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ, ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕ (ನೀವು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ), ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಬಾಡಿಗೆಯ 1% ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸುಮಾರು 1%, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ 20,000 ರೂ. ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. TNRRRL ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಆವರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು.
 2. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.
 3. ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು.
 4. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
 5. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
 6. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
 7. ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ಎಲ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

FAQ ಗಳು

ಬಾಡಿಗೆ ರಶೀದಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು?

TNRRRL ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 2017 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಬಾಡಿಗೆ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರೇ?

ಹೌದು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments