ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ


ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂದೋರ್, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೋರ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೋರ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ?

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿದ್ದಾಗ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳು ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ:

 • ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಂದರೆ, ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ನೋಂದಾಯಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು.
 • ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

 • ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
 • ಒಪ್ಪಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು.
 • ಮುದ್ರಿಸಿದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
 • ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು.
 • ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಜರಿರಬೇಕು.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಏಕೆ?

ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿಯು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು 1908 ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 11 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಲಾಭ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 11-ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹ ನೋಡಿ: href = "https://housing.com/news/stamp-duty-registration-charge-in-tier-2-tier-3-cities-in-india/" target = "_ blank" rel = "noopener noreferrer"> ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೇಣಿ -2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ? ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿಯು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ:

 • ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ/ಸರಳ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ.
 • ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನೋಂದಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವಕೀಲರು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

ನೀವು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಚಾಲನೆಯ ಫೋಟೊಕಾಪಿ ಪರವಾನಗಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುರಾವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ.
 • ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ಎರಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂದರೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕ.

Housing.com ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸೌಲಭ್ಯ

ನೀವು Housing.com ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ಸೌಲಭ್ಯವು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಜಗಳ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೂಡ. Housing.com ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ 250+ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಇಂದೋರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ವೆಚ್ಚ?

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಹೀಗಿದೆ:

 • ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ): 0.01%
 • ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ: 0.1%
 • ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ: 0.5%
 • ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ: 1%
 • ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷ ಮೀರಿದೆ ಆದರೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: 2%
 • 30 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ: 5%

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ 3/4 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಟ 1,000 ರೂ. ನ್ಯಾಯಾಂಗೇತರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಇ-ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ / ಫ್ರಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿವೆ ಇರಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು:

 • ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಚರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
 • ಮುಂಗಡ/ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಟೀಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು.
 • ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

FAQ ಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ರಜೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಜೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಯು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments