ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?


ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಲೇಖ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೃ ested ೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಭೂಲೇಖ್ ಹರಿಯಾಣ

ನೀವು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಲೇಖ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನಕಲನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು: ಹಂತ 1: ಜಮಾಬಂಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಿಂದ 'ಜಮಾಬಂಡಿ' ಮತ್ತು 'ಜಮಾಬಂಡಿ ನಕಲ್' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಪರಿವಿಡಿ. 850px; "> ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 2: ನೀವು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು – ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಕೆವಾತ್ ಮೂಲಕ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರದ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 3: ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಭೂ ದಾಖಲೆಯ ನಕಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.

ಭೂಲೇಖ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್

ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವೂ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಲೇಖ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ: ಹಂತ 1: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ನಾ ಖಾಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್-ಡೌನ್ ಮೆನು ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಹಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 3: ನೀವು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 4: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು – ಖಾಟಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ಖಾಸ್ರಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ಯುಎಸ್ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜಿಆರ್ಎನ್. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ "style =" width: 1202px; "> ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೇಖ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?