ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?


ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್(ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಆಕ್ಟ್, 2016(ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ), ಗೃಹ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ – ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು, ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ – ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ

Table of Contents

ಮಾರ್ಚ್ 26, 2016 ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮೇ 1, 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು.

ಡೆವೆಲಪರ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ(ರೆರಾ) ದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಜುಲೈ 2017 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದರ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು, ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ,  ಡೆವೆಲಪರ್ ಗಳು / ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ(ರೆರಾ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ(ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಕ್ಟ್) ಎಂದರೇನು?

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಆಕ್ಟ್, 2016(ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ) ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ. ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯು ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 10, 2016 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಅದರಂತೆಯೇ ಲೋಕ ಸಭೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2016 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಮೇ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಒಟ್ಟು 92 ರಲ್ಲಿ ಇದರ 59 ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮೇ 1, 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರು ತಿಂಗಳು, ತಿಳಿಸಬೇಕು.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಯಾಕೆ?

ಬಹಳ ಕಾಲ, ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಬ್ಬದಿಯ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿ ಸಂಹಿತೆ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವಹಿವಾಟನ್ನು ರಚಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಟ್ ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ, ಭಾರತೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೊದಲ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಸರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2/3 ನೇ ಭಾಗಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ.
 • ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಜೊತೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ
 • 3 ನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು 2/3 ನೇ ಭಾಗಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ.
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆ ನಕ್ಷೆ, ರೂಪರೇಖೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಭೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ  ಮಾನ್ಯತೆ, ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು.
 • ಗ್ರಾಹಕರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ.
 • ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ.
 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ.

ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು; ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ:

ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಕದ(ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಗೆ) ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೃಢವಾದ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ನಿವಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಮಯದ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, 60 ದಿನಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, 60 ದಿನಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ಪಿಲೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ(ಆರ್ ಈ ಎ ಟಿ) ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ: ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು(ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 500 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 8 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ), ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ದೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್)   (ಸಿಸಿ) ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್)(ಓಸಿ) ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವೂ ಸಹ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದಾ., ಜಮೀನಿನ ದರ್ಜೆ, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ನ ವಿವರಗಳು, ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೀಸಲು ಖಾತೆ: ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ, ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ 70% ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲು ಖಾತೆಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಖಾತೆಯ ಆದಾಯವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು: ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಂತರ, ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಯೋಜನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಆವರ್ತಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭರವಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ನಂತರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಧಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದರ ಹಣ ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೇಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸಿತು, ಅದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಪಾವತಿಗಳು ನಗಣ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಖಂಡಗಳು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಎದುರುನೋಡಬಹುದು.

ದಂಡ: ಆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೀವ್ರ ವಿತ್ತೀಯ ದಂಡ   (ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದ 10% ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾರರ ​​ವಿರುದ್ಧ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಆಸ್ತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ – ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮೀರಿದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವದರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಗೌತಮ್ ಚಟರ್ಜೀ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಡೆವೆಲಪರ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ(i. e. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ). ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಜಾಗಗಳಾದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಯಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. “

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೀಗಿದೆ ‘ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಿವ್ವಳ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ನೆಲ ಪ್ರದೇಶ, ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮೀಸಲು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ವೆರಾಂಡಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಮುಕ್ತ ಟೆರೇಸ್ ಪ್ರದೇಶ, ಆದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ’.

ಸುಮೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸಿ ಈ ಓ, ರಾಹುಲ್ ಶಾಹ್, ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಈ ಸಲಹಾಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಿಖರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

 

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಈ ನ ಪ್ರಭಾವ

 • ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂದುಳಿಕೆ.
 • ಹೆಚ್ಚಿದ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ.
 • ಬಿಗಿಯಾದ ಸಾಲ ಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
 • ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ.
 • ಬಲವರ್ಧನೆ.
 • ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯ ದರ್ಜೆ, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ವಿವರಗಳು, ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳು., ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಬಂದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ) ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ(ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್), ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನೆರವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ  ವೇಗದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹೊಸ ವಿವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

 

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ಜುಲೈ 31 , 2017 ರವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು(ಯುಟಿ ಗಳು) ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಡೆವೆಲಪರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜೊತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ,   

ನೋಂದಣಿ ಗಡುವು ಜುಲೈ 31, 2017 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು – ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ – ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ 19 ರಾಜ್ಯಗಳು/ಯುಟಿ ಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ, ಎಂದು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 23 ರಾಜ್ಯಗಳು/ಯುಟಿ ಗಳು ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಕರಡು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು/ಯುಟಿ ಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಪ್ಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾವೆ.

 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು(ಮಹಾ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ) ಮೇ 1 , 2017 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು 90 – ದಿನಗಳ ವೇಳೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಜುಲೈ 31 , 2017 ರಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಾಧಿತ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು, ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎದುರುನೋಡಬಹುದು, ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ನಿರ್ಣಯದ(ಎ ಡಿ ಆರ್) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ದ ವಿಧಾನ 32 (ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 , 2018 ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಬಾಧಿತ ಭಾಗಸ್ಥ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಮೋಟರ್(ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ) ಮಹಾ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮೀಸಲಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.  

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳು, ಸೂಚಿಸಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜುಲೈ 26 , 2017 ರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು.  

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳು, 2016 , ಜುಲೈ 5 , 2017 ರಂದು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದವು.

ತಮಿಳುನಾಡು  ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ತಮಿಳುನಾಡು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳು ಜೂನ್ 22 , 2017 ರಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿವೆ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು / ಸೇರಿಸುವುದು, ಅವು ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ(ಸಿ ಎಮ್ ಎ) ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಹೊರಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಇತರ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ.

ಹರ್ಯಾಣ   ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪುಟವು ಅಂತಿಮ ಹರ್ಯಾಣ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 25 , 2017  ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜೂನ್ 1 , 2017  ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಪ್ಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಅಪ್ಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಎಂದು ನೇಮಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ದೆಹಲಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ(ಡಿ ಡಿ ಎ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ತೆಲಂಗಾಣ  ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 31 , 2017 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್(ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಯಾರ ಕಟ್ಟಡ ಅನುಮತಿಗಳು ಜನೆವರಿ 1 , 2017 ರ ನಂತರ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿವೆ.    

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ  ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಸತಿ ಉದ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧೇಯಕ 2017 ವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯು, ಆಗಸ್ಟ್ 16 , 2017 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮೇಲೆ, 500 ಸ್ಕ್.ಮೀ. ಅಥವಾ ಎಂಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ, ವಸತಿ ಉದ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಎಚ್ ಐ ಆರ್ ಎ)ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಚ್ ಐ ಆರ್ ಎ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಧೇಯಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ?

 • ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು.
 • 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್. ಮೀ. ಅಥವಾ 8 ಘಟಕಗಳ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು.
 • ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲಿನ, ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ನವೀಕರಣ / ದುರಸ್ತಿ / ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದು ಮರು-ಹಂಚಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಪ್ರಚಾರ, ಮಾರುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊಸ ಹಂಚಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ತಾಜಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

 

ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವಿಧೇಯನಾಗಬಹುದು

 • ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ.
 • ಜಾಹೀರಾತು
 • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು – ಪಿ ಓ ಸಿ ವಿಧಾನ.
 • ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೊಸದಿಕೆ / ಬಯಲು ಮಾಡುವುದು.
 • ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ.
 • ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ – 2/3 ಭಾಗಸ್ಥರ ಅನುಮೋದನೆ.
 • ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆಗಳು – ಪರಿಶೋಧನೆ.
 • ಭಾಗಸ್ಥರಿಂದ ಪಡೆದ 70 % ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು.
 • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ ಮುಕ್ತಾಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಮತ್ತು ಸಿಎ ದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಅನುವರ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ವಿಳಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

 • ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ.
 • ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಸ್ತರ ಅನುಮತಿ.
 • ಮಾರಾಟವಾಗದ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುಮೋದನೆಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು  ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸು.
 • ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಲಾವಧಿ.
 • ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಇಲ್ಲ.
 • ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಇಂದ ಘಟಕಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರದ್ದತಿ ಇಲ್ಲ.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು

 • ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳ, ಆರಂಭ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆ, ರೂಪರೇಖೆ, ಮಾನದಂಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಕಲು, ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ, ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಪತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ
 • ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ.
 • ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಜೊತೆ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಇರುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ.
 • ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಜೊತೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ / ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ನೋಂದಣಿ.
 • ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಪ್ಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ.
 • ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಂದಣಿ.
 • ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡೆವೆಲಪರ್ ಗಳು, ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಹೊಸದಿಕೆ.
 • ಡೆವಲಪರ್ ನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇರದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ.
 • ಸಿಎ ಮೂಲಕ ಯೋಜನಾ ಖಾತೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ.
 • ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಕಾನೂನು ಪತ್ರ.
 • ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಮೆ.
 • ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅವಧಿ.

 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

 • ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸಂಚಯಗಳಿಂದ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದ ಮೊದಲಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮುಗಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲ ನೀಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ ಗಳಿಗೆ  ನಿಧಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
 • ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ, ಡೆವಲಪರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹಣವು ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು.
 • ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿ / ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
 • ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮುಂತಾದವುಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

 

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳ   ಮೇಲೆ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್(ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಆಕ್ಟ್ (ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ವಲಯ, ಅಂದಾಜು 5,00,000 ದಿಂದ 9,00,000 ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಅಂದಾಜು ಯು ಎಸ್ ಡಿ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ನ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ವೃತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂಥವರು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಡೆವೆಲಪರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು,” ಎಂದು ಆರ್ ಈ/ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರತದ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಯಾಮ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ, ಅವರು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅನುಭವರಹಿತ, ವೃತ್ತಿ ಬಾಹ್ಯ, ನಂಬಲೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಲಹಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಭಾರಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ವಿಧೇಯರಾಗಬಹುದು

1. ಸೆಕ್ಷನ್ 3: ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಜೊತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2. ಸೆಕ್ಷನ್ 9:

 • ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಏಜೆಂಟ್ ನ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಬೇಕು.
 • ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೋಂದಣಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

3. ಸೆಕ್ಷನ್ 10:

 • ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು.
 • ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಾರದು.
  • ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು – ಮೌಖಿಕ, ಲಿಖಿತ, ದೃಶ್ಯ.
  • ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು.
  • ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಹ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
  • ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಬಯಸದ  ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದು.
 • ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

 

ನೀವು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು?

ಡಿಗ್ಬಿಜೋಯ್ ಭೌಮಿಕ್, ಆರ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ನ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್(ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಆಕ್ಟ್, 2016 ರ, ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ, ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ದೂರುಗಳು ಪ್ರಮೋಟರ ಗಳು, ಭಾಗಸ್ಥರು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು, ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಗೆ ತಕ್ಕದಾದ, ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಪತ್ರ(ವಿಧ)ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಚಂಡೀಗಡ್ ಯುಟಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇವುಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ‘M ‘ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ‘N ‘(ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು) ಎಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿವೆ.”

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರು, ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಏನ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ದೂರುದಾರರು / ಭಾಗಸ್ತರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳು (ಸೆಕ್ಷನ್ 12, 14, 18 ಮತ್ತು 19 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)  ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಎಂದು ಎಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಜಯ್ ಮೊಂಗ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದಂಡಗಳು

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಪರಾಧಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದಂಡಗಳು
ವಿಭಾಗ 9 (7)
 • ತಪ್ಪುಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 • ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಪದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಏಜೆಂಟ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ವಿಭಾಗ 62
 • ವಿಭಾಗ -9 ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ 10 ರ ವಿಘಟನೆ
ರೂಪಾಯಿ 10,000 / -ದಿನದ ದಂಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಘಟಕದ 5% ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
ವಿಭಾಗ 65
 • ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಗಳ ವಿರೋಧ
ಮಾರಾಟದ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚದ 5% ವರೆಗೆ ದಂಡ
ವಿಭಾಗ 66
 • ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶಗಳ ವಿರೋಧ
1 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ ದಂಡದಿಂದಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ 10% ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಉದ್ಯಮ ಡೆವೆಲಪರ್ ಖರೀದಿದಾರ ಏಜೆಂಟ್ಸ್
 • ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
 • ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಯೋಜನೆ ವಿತರಣೆ
 • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ
 • ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಇ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ
 • ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳು
 • ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
 • ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಕೀಕರಣ
 • ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ
 • ಸಂಘಟಿತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
 • ಮಹತ್ವದ ಖರೀದಿದಾರರು ರಕ್ಷಣೆ
 • ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ವಿತರಣೆ
 • ಸಮತೋಲಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • ಪಾರದರ್ಶಕತೆ – ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ
 • ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
 • ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವರ್ಧನೆ (ಕಡ್ಡಾಯ ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾರಣ)
 • ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
 • ಹೆಚ್ಚಿದ ದಕ್ಷತೆ
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ದಾವೆ

 

ಯೋಜನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬಿಲ್ದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ‘ಬಲವಂತದ ಸಮ್ಮತಿ’ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಯ 14 ನೇ ವಿಭಾಗವು ಅಭಿವರ್ಧಕರನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರನ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋಟಿಯೆಸಿಸ್) ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಾರದು.

ಮಾಧುವಿಹಾರ್ ಸಹಕಾರ ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 2010 (6) ಬೊಮ್ ಸಿಆರ್ 517, 1963 ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಡೆತನದ ಫ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ (ಎಂಓಎಫ್ಎ) ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದು ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ 14 ನೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ‘ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸಮ್ಮತಿ’ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿದಾರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಡೆವಲಪರ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಸಮ್ಮತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಡೆವೆಲಪರ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಓಎಫ್ಎ ನ ವಿಭಾಗ 7 ರ ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನ ವಿಭಾಗ 14 ಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ, ಮಧುವಹಿಹಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

 

ಆರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

 • ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಗಮನವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
 • ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅನುಸರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಯಾವಕಾಶಗಳು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
 • ಒಂದು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಗ್ಗುರುತು ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments