ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ


ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದುವರಿಯದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೋಕನ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಟೋಕನ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿದಾರನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಕನ್ ಹಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಾಗ. ಟೋಕನ್ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ ಟೋಕನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಗಣನೀಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟಗಾರನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ, ಖರೀದಿದಾರನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಗೆ.

ಖರೀದಿದಾರನು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಟೋಕನ್ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಟೋಕನ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಖರೀದಿದಾರನು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಗಡ ಹಣ / ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಣವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಆದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಹಣವನ್ನು 'ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ 'ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತು, ಇದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪಾವತಿಸಿದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮರುಪಾವತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ, ಖರೀದಿದಾರನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು. ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಲಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸುಂಕದ 1% ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 200 ರೂ. ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕದ ಗರಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು, ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ. ಈ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ರದ್ದತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರದ್ದತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ 98% ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ರದ್ದತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನೋಂದಣಿಯ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಶುಲ್ಕಗಳು.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ)

ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಾಗ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆವಲಪರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದರವು ಆಸ್ತಿ 'ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಡೆವಲಪರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಡೆವಲಪರ್ ದೃ ming ೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸ್ವಾಧೀನದ ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಾಭಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು

ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಡಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು

FAQ ಗಳು

ಫ್ಲಾಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ 98% ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ರದ್ದತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಫ್ಲಾಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಡೆವಲಪರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ಟೋಕನ್ ಹಣವನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಮುಂಗಡ ಹಣ / ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಣವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಆದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಹಣವನ್ನು 'ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ 'ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

(The author is a tax and investment expert, with 35 years’ experience)

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments

Comments 0