१४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नवी मुंबई भूखंडांसाठी सिडको ई-लिलाव


MM/SCH-13/2021-22 योजनेतील नवी मुंबईच्या १८२ भूखंडांचे ई-लिलावाचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत.

सिडकोने नवी मुंबईतील १६३ भूखंडांच्या ई-लिलावाची घोषणा केली आहे-एमएम स्कीम १७ आणि १८-ए, २०२१-२२ या दोन योजनांमध्ये निवासी आणि निवासी-कम-व्यावसायिक मालमत्तांचे एकत्रीकरण आहे. यापैकी १४३ निवासी भूखंड आहेत आणि २० निवासी आणि निवासी-कम-व्यावसायिक यांचे संयोजन आहेत. नवी मुंबईतील ई-लिलावाबद्दल आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेले सर्व काही येथे आहे.

 

सिडको एमएम योजना १८-ए, २०२१-२२

एमएम स्कीम १८, २०२१-२२ अंतर्गत, नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, खारघर, कळंबोली आणि नवीन पनवेल प्रभाग येथे १४३ निवासी भूखंडांचे भाडेकरार ई-निविदा कम ई-लिलावाद्वारे केले जाईल. ईएमडी पेमेंटची शेवटची तारीख १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी १७.०० वाजता पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि बोली सादर करण्याची तारीख १३ ऑक्टोबर २०२१, २३:५९ अशी बदलण्यात आली आहे. ई-लिलाव १४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. निकाल १८ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी प्रकाशित केले जातील.

 

सिडको एमएम योजना १७, २०२१-२२

एमएम स्कीम १७, २०२१-२२ अंतर्गत, ई-टेंडर कम ई-लिलावाद्वारे नवी मुंबईतील घणसोली, खारघर, कळंबोली आणि नवीन पनवेल प्रभागामधील २० निवासी आणि निवासी कम व्यावसायिक वापराच्या भूखंडांचे भाडेकराराची ईएमडी पेमेंटची शेवटची तारीख १२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी १७.०० वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि बोली सादर करण्याची तारीख १३ ऑक्टोबर, २०२१, २३:५९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ई-लिलाव १४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. निकाल १८ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी प्रकाशित केले जातील.

नेमके क्षेत्रफळ आणि योजनेचे तपशील जाणून घेण्यासाठी तुम्ही https://eauction.cidcoindia.com/eAuction/wicket/bookmarkable/com.probity.common.page.AuctionBookletViewerPage?1 येथे सिडको एमएम योजना १७, २०२१-२२ आणि सिडको एमएम योजना १८-ए, २०२१-२२ योजनेचा तपशील जाणण्यासाठी भेट देऊ शकता.

 

सिडको एमएम योजना १६, २०२१-२२

सिडकोने नवी मुंबईतील खारघर, कळंबोली आणि नवीन पनवेल प्रभाग येथे १६ निवासी आणि निवासी-कम-व्यावसायिक (आर+सी) भूखंड ई-निविदा-कम-ई-लिलावाद्वारे भाडेतत्त्वावर देण्याची घोषणा केली होती. ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी ई-लिलाव झाला. MM/SCH-16/2021-22 चे ई-लिलाव निकाल https://eauction.cidcoindia.com/eAuction/wicket/bookmarkable/com.probity.tender.app.page.AuctionPDFViewerPage?13 येथे तपासा.

 

CIDCO e-auction for Navi Mumbai plots on October 6, 2021

 

सिडको एमएम योजना १५, २०२१-२२

सिडकोने नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर, नेरुळ, सानपाडा, वाशी, कळंबोली आणि नवीन पनवेल (डब्ल्यू) प्रभागांवरील १४ निवासी, व्यावसायिक आणि निवासी-कम-व्यावसायिक (आर+सी) भूखंड ई-निविदा-सह- द्वारे भाडेतत्त्वावर देण्याची घोषणा केली होती. २ सप्टेंबर २०२१ रोजी ई-लिलाव झाला. MM/SCH-15/2021-22 चे ई-लिलाव परिणाम

https://eauction.cidcoindia.com/eAuction/wicket/bookmarkable/com.probity.tender.app.page.AuctionPDFViewerPage?67 येथे तपासा.

 

CIDCO e-auction for Navi Mumbai plots on October 6, 2021

 

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको)ने नवी मुंबईतील २०३ निवासी भूखंडांच्या ई-लिलावाची घोषणा केली होती. त्यापैकी १२ प्लॉट खारघर, कळंबोली आणि नवीन पनवेल (ई) मध्ये पहिल्या योजनेअंतर्गत आहेत; आणि दुसऱ्या योजनेअंतर्गत ऐरोली, घणसोली, खारघर, कळंबोली आणि पनवेलमध्ये १८२ भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. नवी मुंबईतील ई-लिलावाबद्दल आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेले सर्व काही येथे आहे.

 

सिडको एमएम योजना १४, २०२१-२२

एमएम योजना १४, २०२१-२२ अंतर्गत, नेरुळ येथील सहा निवासी आणि निवासी-कम-व्यावसायिक भूखंडांच्या भाडेपट्टीसाठी ई-निविदा-कम-ई-लिलावासाठी बोली ९ जुलै २०२१ रोजी ऑनलाईन सुरू झाली. सिडकोने ईएमडी पेमेंटची शेवटची मुदत तारीख ३ ऑगस्ट, २०२१, संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत वाढवली होती. ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी ई-निविदा सादर करणे बंद झाले. एमएम योजना १४ साठी ई-लिलाव ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत आयोजित करण्यात आले होते, ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी ३ वाजता निकाल प्रकाशित करण्यात आले.

MM/SCH-14/2021-22 योजनेसाठी ई-लिलाव परिणाम https://eauction.cidcoindia.com/eAuction/wicket/bookmarkable/com.probity.tender.app.page.AuctionPDFViewerPage?14 येथे तपासा.

 

CIDCO e-auction for Navi Mumbai plots on October 6, 2021

 

एमएम स्कीम १४, २०२१-२२ मधील लिलावात असलेल्या भूखंडांची गुगल स्थाने खाली नमूद केली आहेत:

 

CIDCO e-auction for Navi Mumbai plots on October 6, 2021

 

स्त्रोत: सिडको ई-लिलाव पुस्तिका

 

सिडको एमएम योजना १३, २०२१-२३

सिडकोने ३० जुलै २०२१ रोजी नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, नेरुळ, खारघर, कळंबोली आणि नवीन पनवेलच्या १८२ निवासी भूखंडांचा भाडेतत्त्वावर ई-लिलाव आयोजित केला होता. सिडकोच्या मते, लिलाव पूर्ण झाल्यावर तेथे सर्वात जास्त लिलावाच्या बोलीची रक्कम आणि सर्वाधिक बोली लावलेली रक्कम यांच्यात तुलना केली जाईल आणि जी रक्कम मोठी आहे त्या आधारावर यशस्वी बिडरची घोषणा केली जाईल.

https://eauction.cidcoindia.com/eAuction/wicket/bookmarkable/com.probity.tender.app.page.AuctionPDFViewerPage?1 येथे MM/SCH-13/2021-22 च्या ई-लिलावाचे परिणाम तपासा.

 

CIDCO Navi Mumbai e-auction

 

लिलावात भूखंड क्रमांक ६५ ऐरोली योजनेंतर्गत, प्लॉट क्रमांक ई १३९ ३३-३४, भूखंड क्रमांक ५८ए आणि भूखंड क्रमांक ५८ खारघर योजनेंतर्गत आहे आणि भूखंड क्रमांक बी/४२ बी नवीन पनवेल योजनेंतर्गत आहे. सर्व भूखंड निवासी वापरासाठी लिलाव करण्यात आले आहेत.

एमएम स्कीम १३, २०२१-२२ मधील लिलावात असलेल्या भूखंडांची गूगल स्थाने खाली नमूद केली आहेत.

 

CIDCO to e-auction plots in Navi Mumbai

स्त्रोत: सिडको ई-लिलाव पुस्तिका

सिडकोच्या लिलावातील अटी आणि शर्तींनुसार, कोणत्याही भूखंडाला तीनपेक्षा कमी बोली मिळाल्यास अंतिम निर्णय सिडको महामंडळाकडे असेल आणि बोलीदारांना त्या नियमांचे पालन करावे लागेल. ते ऑफर स्वीकारणे किंवा नाकारणे निवडू शकत असले तरी, अंतिम निर्णय होईपर्यंत या बोलीदारांना घेतलेली बक्षीस रक्कम (ईएमडी) परत केली जाणार नाही.

कोरोनाव्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी निर्बंधांमुळे, योजना एमएम/एससीएच -१३/२०२१-२२/ च्या निविदा उघडण्याच्या प्रक्रियेत बोलीदारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती.

 

सिडको ई-लिलाव: महत्वाच्या तारखा

तारीख सोहळा
९ जुलै २०२१ऑनलाईन नोंदणी सुरू.
२८ जुलै २०२१एमएम स्कीम १४, २०२१-२२ आणि एमएम स्कीम १३, २०२१-२२ साठी ऑनलाईन नोंदणी समाप्ती आणि आगाऊ पैसे जमा करणे आणि प्रक्रिया शुल्क भरण्याचा शेवटचा दिवस.
२९ जुलै २०२१बंद बोली जामा करणे.
३० जुलै २०२१एम एम योजना १४, २०२१-२२ आणि एम एम योजना १३, २०२१-२२ साठी ई-लिलाव होणार.
३१ जुलै २०२१निकाल सार्वजनिक करणे.

 

सिडको भूखंडांसाठी अर्ज करण्याची पात्रता

 • भारतीय करार कायदा, १८७२ अंतर्गत सक्षम कोणतीही व्यक्ती.
 • भारतीय कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत अंतर्भूत केलेली कोणतीही कंपनी.
 • कोणतीही भागीदारी फर्म जी भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.
 • कोणतीही मर्यादित दायित्व भागीदारी.
 • सार्वजनिक ट्रस्ट कायदा, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत कोणताही सार्वजनिक ट्रस्ट.
 • कोणतीही सहकारी संस्था जी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.

 

सिडको ई-लिलाव: भूखंड तपशील

क्षेत्रफळभूखंडांची संख्याऑफसेट किंमत (प्रति चौरस मीटर)
ऐरोली१ लाख रुपये
घणसोली१९१ लाख रुपये
कळंबोली९०७०,००० रुपये
खारघर२२१ लाख रुपये
नेरूळ१.२ लाख रुपये
नवीन पनवेल४५७०,००० रुपये

भूखंडांवर १.१ चा एफएसआय असेल. अर्जदारांना आगाऊ पैसे जमा करणे आवश्यक आहे, जे ऑफसेट किंमतीच्या १०% आहे.

 

सिडको ई-लिलावासाठी अर्ज कसा करावा

१ ली पायरी: सिडको ई-लिलाव प्लॅटफॉर्मला भेट द्या आणि ‘बिडर रजिस्ट्रेशन’ वर क्लिक करून नोंदणी करा. यासाठी तुम्हाला तुमचे नाव, पत्ता, संपर्क तपशील, पॅन नंबर, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक आयएफएससी कोडसह नमूद करणे आवश्यक आहे.

 

CIDCO e-auction

 

२ री पायरी: आपल्या वापरकर्त्याच्या तपशीलांसह लॉगिन करा आणि ओटीपी द्वारे आपले संपर्क तपशील सत्यापित करा.

३ री पायरी: एकदा लॉग इन केल्यानंतर, तुम्ही लिलाव थेट पाहू शकाल. डॅशबोर्डमधून कोणतीही थेट निविदा निवडा.

 

CIDCO e-auction

स्रोत: सिडको ई-लिलाव पोर्टल

 

४ थी पायरी: आता, प्रक्रिया शुल्क १,००० रुपये आणि लागणारा जीएसटी, ईएमडी रकमेसह ऑनलाइन पद्धतीने भरा.

५ वी पायरी: बंद बोली (ई-निविदा) जमा करा. बंद बोली म्हणजे बोलीदाराने दिलेली सर्वोत्तम किंमत किंवा आगाऊ ऑफर रक्कम,. बोलीदाराने ई-लिलावामध्ये भाग घेणे आवश्यक आहे. तथापि, जर निविदाकार ई-लिलावामध्ये सहभागी झाला नाही तर बंद बोली (ई-निविदा) अंतिम ऑफर मानली जाईल.

६ वी पायरी: नियोजित वेळेनुसार ई-लिलाव घेण्यात येईल. ई-लिलावादरम्यान प्रत्येक बोलीदार केवळ १००० रुपये प्रति चौरस मीटरच्या पटीत बोली लावू शकतो.

७ वी पायरी: प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सर्वाधिक ई-लिलाव बोलीची रक्कम यशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित केली जाईल.

तसेच याबद्दल सर्व वाचा:  सिडको लॉटरी २०२१

 

ईएमडीचा परतावा

एकदा ई-लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि प्राधिकरणाने मंजूर केली की, सर्वोच्च बोलीदार व्यतिरिक्त इतर बोलीदारांकडून प्राप्त ईएमडीची रक्कम बोलीदाराने नोंदणी दरम्यान प्रदान केलेल्या बँक तपशीलावर परत केली जाईल. जर बोलीदारांची संख्या तीनपेक्षा कमी असेल तर अशा परिस्थितीत ईएमडी परतावा अतिरिक्त वेळ घेऊ शकतो.

 

महत्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

 • सर्व देयके पूर्ण केल्यानंतर यशस्वी बोलीदाराने ३० दिवसांच्या आत भूखंडाचा ताबा घेणे आवश्यक आहे.
 • बोलीदाराने देऊ केलेल्या बोलीमध्ये इतर खर्च घटक, जसे की जीएसटी, महापालिका कर, विमा प्रीमियम, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क, भाडेपट्टी, कोणत्याही पायाभूत सुविधेसाठी सुरक्षा ठेव, पाणी वितरण किंवा सुधारणा शुल्क समाविष्ट होणार नाही.
 • वापरकर्त्याला भूखंडाचा वापर बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
 • कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामासाठी, एजन्सीकडून मंजुरी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची जबाबदारी, ताबेदाराची असते.
 • निविदाकार महामंडळाकडून ऑफर मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांसाठी बोली मागे घेऊ शकत नाही. पैसे काढल्यास, ईएमडीची रक्कम जप्त केली जाईल.

 

सिडको ई-लिलाव संपर्क

कोणत्याही प्रश्नांसाठी तुम्ही संपर्क करू शकता:

व्यवस्थापक मार्केटिंग सिडको लि.,

तिसरा मजला, रायगड भवन,

सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई – ४००६१४.

दूरध्वनी:०२२६७१२११७८/१०८०

ई-मेल आयडी: cidcomarketingplots1970@gmail.com

 

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

सिडको एमएम योजना १७ आणि १८-ए २०२१-२२, लिलावाचे निकाल कधी प्रकाशित केले जातील?

एमएम योजना १७ आणि १८-ए साठी ई-लिलाव निकाल १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित केले जातील.

बंद बोली म्हणजे काय?

बोलीदार, जो ई-लिलावाला उपस्थित न राहिल्यास बंद लिफाफ्यात बोली सादर करू शकतो, हीच त्याची अंतिम बोली मानली जाईल. बंद बोली इतर बोलीदारांसाठी गुप्त राहते.

(अनुराधा रामामीर्थम यांच्या माहितीसह)

 

Was this article useful?
 • 😃 (1)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments