ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು


ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Step1: ವೆಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು 'ಇ-ಕೋರಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:) ಹಂತ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

"ಪಶ್ಚಿಮ

ಹಂತ 3: ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಹೊಸ ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇ-ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 4: ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. 'ಓದಿ ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 5: ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ರೂಪ 'ಅರ್ಜಿದಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ'. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರಗಳು, ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರನು ಖರೀದಿದಾರ, ವಕೀಲ, ಮಾರಾಟಗಾರ, ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರ, ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುದಾರರ ವಕೀಲನಾಗಿರಬಹುದು. ಉಳಿಸಿ ರೂಪ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 6: ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – 'ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳು'. ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಜಂಟಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 7: ಖರೀದಿದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 8: ಕೊನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. "ಪಶ್ಚಿಮಹಂತ 9: ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 10: ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ

ಇ-ಡೀಡ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 11: ಈಗ, ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು 'ಇ-ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'ಇ-ಡೀಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಂತ 12: 'ಓದಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಂತ 10 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಹಂತ 13: ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇತಿಹಾಸ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಷರತ್ತುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಷರತ್ತುಗಳು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ. ಗಡಿ ವಿವರಗಳು, ಜಮೀನಿನ ವಿವರಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಬರಹಗಾರರ ವಿವರಗಳು, ಪರಿಗಣನೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ, ಸಾಕ್ಷಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು 10-ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಶೀಟ್‌ನ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕರಡು ಪತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಹಂತ 14: ಕರಡು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇ-ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದಾಗ / ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ SMS ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಂತ 15: ಇ-ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 16: ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಇ-ಪಾವತಿ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 17: ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿ ಇದ್ದರೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 18: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾವತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಆದಾಯ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಹಂತ 19: ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಕಂದಾಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿಹಂತ 20: ಠೇವಣಿದಾರರ ಹೆಸರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಜಿಆರ್ಎನ್) ಉಳಿಸಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ

ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಇ-ಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು

ಹಂತ 21: ಈಗ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು 'ಇ-ಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಂತ 10 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಂತ 20 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಿಆರ್ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅನುಮೋದಿತ ಇ -ಇ-ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ.

ಇ-ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು?

ಹಂತ 22: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಇ-ಸೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮರಣದಂಡನೆ ಹಾಳೆಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ. ಹಂತ 23: ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಇ-ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ, ಮಾರಾಟ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತ 24: ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ದೃ ested ೀಕರಿಸಿದ photograph ಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಐ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ 'ಇ-ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ' ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಹಂತ 25: ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಇ-ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖಪುಟದಿಂದ ಇ-ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಹಂತ 26: ಎಸ್‌ಆರ್‌ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃ ested ೀಕರಿಸಿದ ಫೋಟೊಕಾಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂತ 27: ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇ-ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಹಂತ 22 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ 28: ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ.
 • ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್.
 • ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60.
 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ.
 • ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 1: ಇ-ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ( ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ) ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ನೋಂದಣಿ

ಹಂತ 3: ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಪತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಕಲನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು

* ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಹುಡುಕಾಟ : ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು, ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. * ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ : ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಎಡ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿಭಾಗ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. * ಹತ್ತಿರದ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ: ಹತ್ತಿರದ ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಸ್ತೆವಾರು ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಕಬಹುದು. * ಪರಂಪರೆ ಪತ್ರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು WB ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು 'ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ (ಲೆಗಸಿ ಡೀಡ್)' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. * ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ : ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ, ಫ್ಲಾಟ್ / ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:

 1. ಜಿಲ್ಲೆ
 2. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
 3. ಥಾನಾ
 4. ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ
 5. ಸ್ಥಳೀಯ ದೇಹದ ಹೆಸರು
 6. ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 7. ಖೈತಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 8. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೂ ಬಳಕೆ
 9. ಆರ್ಒಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ
 10. ಸುತ್ತುವರಿದ ಸ್ಥಿತಿ
 11. ಖರೀದಿದಾರರ ವಿವರಗಳು
 12. ದಾವೆ ಸ್ಥಿತಿ
 13. ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

FAQ ಗಳು

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು?

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು ಬಂಗಲಭೂಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ರದ ನಕಲನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು?

ಮೇಲಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ನಕಲನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು?

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

Comments

comments

Comments 0