ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ


ಉಡುಗೊರೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಗಣನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಹಿವಾಟಿನಂತಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ . ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನ / ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ದೃ ested ೀಕರಿಸಬೇಕು . ಇದರರ್ಥ, ಒಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳಂತೆಯೇ, ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರ / ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಾರಾಟದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಹೊಂದಿದೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 200 ರೂ.

ಉಡುಗೊರೆ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪತ್ರದಂತೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಲ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ, ವಿಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೇ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವು 50,000 ರೂಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಬ್ಬರು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ (ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು), ಯಾವುದೇ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಸಂಗಾತಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಸಂಗಾತಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ರೇಖೀಯ ಆರೋಹಣಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವನ / ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಯು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.

ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಘಟನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕರು ಆಸ್ತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದವರು 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಭವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಚಪ್ಪಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ 20% ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ವಸತಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ನಿಗಮ (ಆರ್‌ಇಸಿ) ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ?

ಒಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 126 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

FAQ ಗಳು

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ / ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಗಣನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1908 ರ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನ / ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ದೃ ested ೀಕರಿಸಬೇಕು .

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಯ ಪುರಾವೆ.

ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಬಹುದು?

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(The author is chief editor – Apnapaisa and a tax and investment expert, with 35 years’ experience)

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments

Comments 0