ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳು ಯಾವುವು?ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರಗಳು ಯಾವುವು?

ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಲಯ ದರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸುಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ.

ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ / ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?

ರೆಡಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ರೆಕಾನರ್ (ಆರ್ಆರ್) ದರವನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ದರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದರವು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜು. ದರವು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ, ನಗರ ಮತ್ತು ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ / ಸರ್ಕಲ್ ದರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ನೀವು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 6,500 ರೂ.ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 5,500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ, ಅಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ದರಗಳು. ದರವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಂದರೇನು?

ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್ಆರ್ ದರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಆರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆರ್ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆರ್‌ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆರ್‌ಆರ್ ದರವು, ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರನು ಶೆಲ್ to ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಆರ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.

ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು?

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ನೀವು ಐಜಿಆರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ದರಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳು. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಐಜಿಆರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು

ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರಗಳು: ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಖರೀದಿದಾರನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರನು ನಗದು ಆದರೂ ಉಳಿದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆರ್‌ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕರ್ ದರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮ

ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರವು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳಿಗಿಂತ 10% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 43 ಸಿಎ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಲ್ ದರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 10% ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ 35% ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಬೆಲೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹಿಟ್ ನಂತರ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ವಲಯವು ಕಂಡ ಮಂದಗತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ರಾಕ್ಷಸೀಕರಣದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2020 ರಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಫಿಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕ್ರೆಡೈ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ನರೆಡ್ಕೊ) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳು: ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು

ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 14% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಲುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಳವು 500 ಚದರ ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

FAQ ಗಳು

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಭೂಮಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲಿದೆ.

ಒಂದು ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಆರ್ ದರ ಒಂದೇ?

ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳು ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ನವೀ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರ ಎಷ್ಟು?

ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಐಜಿಆರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

[fbcomments]